• Navigator
  • Program

Program

Multioborová konference "Rodíme se" Praha 2023


Zveme Vás na 1. ročník konference „Rodíme se“ Praha 2023, kterou pořádají 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy společně s Fakultní nemocnicí Bulovka. Konference proběhne ve dnech 21. a 22. 9. 2023. Součástí programu je společenský večer pro neformální setkání účastníků.


Po registraci a uhrazení účastnického poplatku budou účastníci konference vyzváni k potvrzerní účasti na společenském večeru. Prosím prostudujte si Podmínky registrace a pravidla účasti na konferenci a stornovací podmínky. Tešíme se na Vás.


Ke stažení: Program konference 'Rodíme se' Praha 2023


Čtvrtek 21. 9. 2023


Konferenci moderuje: Tomáš Šebek


08.00 – 09.00

Registrace na místě

09.00 – 09.05

Zahájení konference - Klára Laurenčíková, Michal Zikán

09:05 – 09:10

Úvodní slovo děkana 1. LF UK - Martin Vokurka


1. blok - Spolupracujme a pečujme o sebe

Vzájemná spolupráce, podpora a péče o zdravotníky je zásadně potřeba proto, aby atmosféra na našich pracovištích byla bezpečná a zdravá.


09.10 – 09.30

Fungování a problémy  CPA - Jan Matěcha + Lucie Velíková

09.30 – 09.50

Spolupráce neonatologa + porodní asistentky - Rachel Paslerová + Kristýna Matulová

09.50 – 10.20

Propojení fyzioterapie a gynekologie a porodnictví - Marika Bajerová

10.20 – 10.35

Spolupráce začínající a zkušené porodní asistentky - Eva Jiráková + Milada Barešová

10.35 – 10.45

Diskuse k přednáškám

10.45 – 11.10

Přestávka

11.10 – 11.30

Screening duševního zdraví matek v porodnicích v ČR - Antonín Šebela

11.30 – 11.50

Jak si pomoci s první psychologickou pomocí - Svatopluk Žáček

11.50 – 12.05

Podpůrné skupiny, aneb supervize a intervize v praxi - Kristýna Beránková

12.05 – 12.20

Post partum rozhovory - Alžběta Samková

12.20 – 12.30

Diskuse k přednáškám

12.30 – 13.30

Oběd (součástí registrace)


2. blok - Nejsme v tom sami

Inspirace a předávání zkušeností, stejně jako vzdělávání a změny postupů dle nejnovějších poznatků jsou jedním z důležitých trendů v našem porodnictví.


13.30 – 13.50

Situace na Slovensku - Jozef Záhumenský

13.50 – 14.05

Práva zdravotníků a klientů v porodnicích - Jolana Kopsa Těšínová

14.05 – 14.20

Těhotenství, porod a šestinedělí v prožitcích otce - Tomáš Šebek

14.20 – 14.30

Diskuse k přednáškám


3. blok - I díky ztrátě se můžeme znovu narodit

Úmrtí v porodnici pohledem zdravotníků - jak na to, abychom z každé ztráty mohli společně najít nadějnou cestu ven.


14.30 – 15.00

Péče o personál v případě úmrtí rodičky u nás a v Norsku - Barbora Smolová + Alžběta Samková

15.00 – 15.20

Pohled duly na porodní tým a jeho potřeby v péči o tyto klienty při perinatální ztrátě - Ivana Weissová

15.20 – 15.40

Přestávka

15.40 – 16.40

Perinatální paliativní péče v ČR:

  • Představení Koncepce péče o děti a rodiny s paliativními potřebami a představení charty EAPC a evropských systémových dokumentů – IMPACC - Mahulena Exnerová

  • Představení projektu VFN se zaměřením na vzdělávání personálu - Sára Balabánová

  • Představení možných modelů implementace perinatální paliativní péče do praxe i na příkladu perinatologického centra ÚPMD - Zuzana Staníčková

  • Psychosociální potřeby zdravotníků - Světlana Francová

16.40 – 17.00

Diskuse k přednáškám

17.00

Ukončení prvního dne konference - Tomáš Šebek, Michal Zikán

19.00 – 23.00

Společenský večer Zvonařka


Pátek 22.9. 2023

4.blok - Rizikové stavy v péči porodní asistentky

Jak pečovat o ty ženy, které potřebují zkušené porodníky a další odborníky, při rizikovém, či patologickém porodu u nás i ve světě.


08:00 - 08:30

Kulatý stůl

08:30 – 08:50

Ochrana hráze během operativního porodu v Norsku - Barbora Smolová

08.50 – 09.10

Císařský řez: čísla a postupy ve světě a u nás, jaké postupy/procenta jsou ta zdravá? - Michal Koucký

09.10 – 09.30

Prevence adhezí po císařském řezu - Julie Růžičková

09.30 – 09.50

VEX a klešťový porod a jeho důsledky - Zdeněk Rušavý

09.50 – 10.10

Porod KP a jeho rizika - Pavla Nagy

10.10 – 10.40

Koncept rané fyzioterapeutické péče u závažných porodních poraněních - Marika Bajerová

10.50 – 11.20

Přestávka


5.blok - Porodem to nekončí

Většina společnosti se soustředí na porod. Průběh porodu má zcela zásadní vliv na poporodní období, jehož průběh ale už většina společnosti podceňuje. Je třeba to změnit.


11.20 – 11.40

Propustili jsem ženu z porodnice, víme, co se děje potom? - Monika Džundová

11.40 – 12.00

Úsměv mámy: psychologická péče o ženy v mateřství, reálné příběhy - Renata Banášová

12.00 – 12.20

Pohled na poporodní období obvodním pediatrem, chybí mezioborová spolupráce? - Lucie Mynářová

12.20 – 12.35

Péče komunitní porodní asistentky v poporodním období - Barbora Březinová

12.35 – 12.45

Diskuse k přednáškám

12.45 – 13.00

Závěr konference a plány do budoucna


Změna programu vyhrazena.


Podívejte se na: