• Navigator
  • Konference „Rodíme se" Praha 2023

Konference „Rodíme se" Praha 2023

Motto:

„Otvírejme dveře změnám pro nadějnou budoucnost“

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.


Tým Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka připravil první ročník multioborové konference "Rodíme se" Praha 2023 pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc.. V průběhu dvou dnů se konference zaměřila na sdílení zkušeností nejen všech pečujících profesí – porodních asistentek, porodníků, fyzioterapeutů, neonatologů, dětských sester, psychoterapeutů, psychiatrů, dul, komunitních pracovnic, ale i matek a otců. 


Konference má ve svém názvu vetkánu přítomnost, budoucnost a naději, stejně jako spolupráci a vývoj, tedy to, co je smyslem nejen jejím, ale i celého oboru. Medicínské výsledky porodnické péče v České republice jsou dnes na špičkové světové úrovni, přesto se stále objevují témata, která je třeba otevírat, postupy, které je třeba měnit, a informace, které je třeba uvádět na pravou míru. 

 

Cílem tedy nebylo podat akademický přehled této problematiky, ale představit vlastní praxi a otevřeně hovořit o všech úspěších i problémech, překážkách a důležitých faktorech. Témata byla vybrána s jednoznačným cílem inspirovat a přinášet zkušenosti z praxe, a díky tomu být v konečném důsledku k užitku zdravotníkům i klientkám. 

 

Pozvání přijala řada důležitých osobností z mnoha různých oborů. Konference "Rodíme se" Praha 2023 bylo zkrátka setkáním všech, kteří se zajímají nebo usilují o medicínsky i lidsky kvalitní porodnictví.


Děkujeme za Vaši účast.


Za porodní tým Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., a porodní asistentka Alžběta Samková, DiS..


prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Přednosta kliniky

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka

Alžběta Samková, DiS.

Porodní asistentka

Gynekologicko-porodnická kliniky 1. LF UK a FN Bulovka
Podívejte se na: