1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha Konference Rodíme se Praha 2024
zhani 21.05.2024

Program

Multioborová konference "Rodíme se" Praha 2023


10
1. ročník konference „Rodíme se“ Praha 2023, kterou uspořádaly 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy společně s Fakultní nemocnicí Bulovka. Konference proběhla ve dnech 21. a 22. 9. 2023. Součástí programu byl společenský večer pro neformální setkání účastníků.

Čtvrtek 21. 9. 2023


Konferenci moderoval: Tomáš Šebek

08.00 – 09.00

Registrace na místě

09.00 – 09.05

Zahájení konference - Klára Laurenčíková, Michal Zikán

09:05 – 09:10

Úvodní slovo děkana 1. LF UK - Martin Vokurka

 

 

1. blok - Spolupracujme a pečujme o sebe

Vzájemná spolupráce, podpora a péče o zdravotníky je zásadně potřeba proto, aby atmosféra na našich pracovištích byla bezpečná a zdravá.

09.10 – 09.30

Fungování a problémy CPA - Jan Matěcha + Lucie Velíková

09.30 – 09.50

Spolupráce neonatologa + porodní asistentky - Rachel Paslerová + Kristýna Matulová

09.50 – 10.20

Propojení fyzioterapie a gynekologie a porodnictví - Marika Bajerová

10.20 – 10.35

Spolupráce začínající a zkušené porodní asistentky - Eva Jiráková + Milada Barešová

10.35 – 10.45

Diskuse k přednáškám

10.45 – 11.10

Přestávka

11.10 – 11.30

Screening duševního zdraví matek v porodnicích v ČR - Antonín Šebela

11.30 – 11.50

Jak si pomoci s první psychologickou pomocí - Svatopluk Žáček

11.50 – 12.05

Podpůrné skupiny, aneb supervize a intervize v praxi - Kristýna Beránková

12.05 – 12.20

Post partum rozhovory - Alžběta Samková

12.20 – 12.30

Diskuse k přednáškám

12.30 – 13.30

Oběd (součástí registrace)

 

 

2. blok - Nejsme v tom sami

Inspirace a předávání zkušeností, stejně jako vzdělávání a změny postupů dle nejnovějších poznatků jsou jedním z důležitých trendů v našem porodnictví. 

13.30 – 13.50

Situace na Slovensku - Jozef Záhumenský

13.50 – 14.05

Práva zdravotníků a klientů v porodnicích - Jolana Kopsa Těšínová

14.05 – 14.20

Těhotenství, porod a šestinedělí v prožitcích otce - Tomáš Šebek

14.20 – 14.30

Diskuse k přednáškám

 

3. blok - I díky ztrátě se můžeme znovu narodit

Úmrtí v porodnici pohledem zdravotníků - jak na to, abychom z každé ztráty mohli společně najít nadějnou cestu ven. 

14.30 – 15.00

Péče o personál v případě úmrtí rodičky u nás a v Norsku - Barbora Smolová + Alžběta Samková

15.00 – 15.20

Pohled duly na porodní tým a jeho potřeby v péči o tyto klienty při perinatální ztrátě - Ivana Weissová

15.20 – 15.40

Přestávka

15.40 – 16.40

Perinatální paliativní péče v ČR:

Představení Koncepce péče o děti a rodiny s paliativními potřebami a představení charty EAPC a evropských systémových dokumentů – IMPACC - Mahulena Exnerová

  • Představení projektu VFN se zaměřením na vzdělávání personálu - Sára Balabánová
  • Představení možných modelů implementace perinatální paliativní péče do praxe i na příkladu perinatologického centra ÚPMD- Zuzana Staníčková
  • Psychosociální potřeby zdravotníků - Světlana Francová

16.40 – 17.00

Diskuse k přednáškám

17.00

Ukončení prvního dne konference - Tomáš Šebek, Michal Zikán

19.00 – 23.00

Společenský večer Zvonařka

 

Pátek 22.9. 2023


4. blok - Rizikové stavy v péči porodní asistentky

Jak pečovat o ty ženy, které potřebují zkušené porodníky a další odborníky, při rizikovém, či patologickém porodu u nás i ve světě.

08:00 - 08:30

Kulatý stůl

08:30 – 08:50

Ochrana hráze během operativního porodu v Norsku - Barbora Smolová

08.50 – 09.10

Císařský řez: čísla a postupy ve světě a u nás, jaké postupy/procenta jsou ta zdravá? - Michal Koucký

09.10 – 09.30

Prevence adhezí po císařském řezu - Julie Růžičková

09.30 – 09.50

VEX a klešťový porod a jeho důsledky - Zdeněk Rušavý

09.50 – 10.10

Porod KP a jeho rizika - Pavla Nagy

10.10 – 10.40

Koncept rané fyzioterapeutické péče u závažných porodních poraněních - Marika Bajerová

10.50 – 11.20

Přestávka

 


5. blok - Porodem to nekončí

Většina společnosti se soustředí na porod. Průběh porodu má zcela zásadní vliv na poporodní období, jehož průběh ale už většina společnosti podceňuje. Je třeba to změnit.

11.20 – 11.40

Propustili jsem ženu z porodnice, víme, co se děje potom? - Monika Džundová

11.40 – 12.00

Úsměv mámy: psychologická péče o ženy v mateřství, reálné příběhy - Renata Banášová

12.00 – 12.20

Pohled na poporodní období obvodním pediatrem, chybí mezioborová spolupráce? - Lucie Mynářová

12.20 – 12.35

Péče komunitní porodní asistentky v poporodním období - Barbora Březinová

12.35 – 12.45

Diskuse k přednáškám

12.45 – 13.00

Závěr konference a plány do budoucna


Změna programu vyhrazena.

počet zobrazení: 93 autor: josmart, poslední aktualizace: zhani, 21.05.2024
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.