1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha Konference Rodíme se Praha 2024
zhani 17.06.2024

Konference „Rodíme se" Praha

41

Motto:

„Otvírejme dveře změnám pro nadějnou budoucnost“
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Multioborová konference "Rodíme se" má ve svém názvu vetkánu přítomnost, budoucnost a naději, stejně jako spolupráci a vývoj, tedy to, co je smyslem nejen jejím, ale i celého oboru. Medicínské výsledky porodnické péče v České republice jsou dnes na špičkové světové úrovni, přesto se stále objevují témata, která je třeba otevírat, postupy, které je třeba měnit, a informace, které je třeba uvádět na pravou míru.

Cílem není podat akademický přehled této problematiky, ale představit vlastní praxi a otevřeně hovořit o všech úspěších i problémech, překážkách a důležitých faktorech. Témata byla vybrána s jednoznačným cílem inspirovat a přinášet zkušenosti z praxe, a díky tomu být v konečném důsledku k užitku zdravotníkům i klientkám.

Další ročník konference pro Vás chystáme v lednu 2025. Těšíme se na Vás. 

Za porodní tým Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a FN Bulovka
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., a porodní asistentka Alžběta Samková, DiS.


33

prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Přednosta kliniky

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka


32

Alžběta Samková, DiS.

Porodní asistentka

Gynekologicko-porodnická kliniky 1. LF UK a FN Bulovka