• Navigator
  • Akreditace

Akreditace

Česká lékařská komora


Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.

Odborný garant: Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.


ID vzdělávací akce: 112174, název vzdělávací akce: "Rodíme se" 2023, počet přidělených kreditů: 11. Schváleno dle SP 16. Certifikáty za vzdělávací akci se vydávají pouze s počtem kreditů, se kterými byla akce akreditována. Akce je na stránkách ČLK komory dostupná zde: https://vzdelavanilekaru.cz/aktivity/112174


Česká asociace sester


Akce je garantována Českou asociací sester. Číslo akce ČAS/315/2023.


Česká asociace sester je dobrovolná, samosprávná, nepolitická, profesní organizace zdravotnických pracovníků se středoškolským, vyšším odborným vzděláním a vysokoškolským vzděláním. Jde o největší odbornou profesní organizaci nelékařských pracovníků působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého nebo jiného podnikání, bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání, s působností po celé České republice. (https://www.cnna.cz/)


UNIPA


Unie porodních asistentek, z. s. je neziskovou profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám. (https://www.unipa.cz/)