• Navigator
 • Podmínky a pravidla registrace a účasti na konferenci a stornovací podmínky

Podmínky a pravidla registrace a účasti na konferenci a stornovací podmínky

Pojmy


 • Organizátor: 1. LF UK a FNB.

 • Konference: odborná multioborová konference "Rodíme se" Praha 2023.

 • Registrační poplatek: poplatek za účast na konferenci a společenském večeru. K dispozici občerstvení v průběhu konference, raut v průběhu společenského večera a oběd v první den konference.


Etický kodex Univerzity KarlovyPodmínky a pravidla registrace a účasti na konferenci


 • registrovat se na konferenci lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře, nejpozději do 5. 9. 2023 (včetně) s výzvou k platbě účastnického poplatku bankovním převodem,

 • registrace je platná okamžikem připsání platby registračního poplatku na účet organizátora,

 • registrace prezenční účasti na konferenci je možná do vyčerpání omezené kapacity přednáškového sálu (200 míst),

 • účast na doprovodném programu konference (společenský večer) je nutné potvrdit výlučně on-line, prostřednictvím elektronického formuláře, který účastník obdrží po registraci a uhrazení účastnického poplatku, nejpozději do 11. 9. 2023,

 • registrace na konferenci od 6. 9. 2023 bude možná výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře, s výzvou k platbě účastnického poplatku bankovním převodem,

 • jmenovka účastníka je osobní a nepřenosná, slouží jako vstupenka na konferenci a v případě potvrzení účasti také jako vstupenka na doprovodný program (společenský večer),

 • organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel registrace a účasti na konferenci,

 • od 12.9. je možné přihlašování pouze na online účast na konferenci, tato účast není akreditovaná.


Registrační poplatek


 • registrační poplatek za prezenční účast na konferenci je účtován do 5. 9. 2023 (včetně) v ceně 2.900,- Kč, s platbou bankovním převodem na účet organizátora,

 • registrační poplatek za prezenční účast na konferenci je účtován od 6. 9. 2023 v ceně 3.500,- Kč, s platbou bankovním převodem na účet organizátora,

 • registrační poplatek za prezenční účast na konferenci musí být uhrazen nejpozději do 11. 9. 2023 (včetně),

 • neuhrazené registrace budou 12. 9. 2023 stornovány,

 • organizátor si vyhrazuje právo na změnu ceny registračního poplatku,

 • registrační poplatek za on line účast na konferenci je 1 900,-Kč.


Stornovací podmínky

Při zrušení registrace následující pravidla a podmínky:


 • při zrušení registrace do 20. srpna 2023 bude účtován stornovací poplatek 50% registračního poplatku,

 • při zrušení registrace od 21. srpna bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.


Zrušení registrace musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, nebo poštovním doručením):


 • elektronicky na adresu organizátora: , do předmětu e-mailové zprávy napište "STORNO" následované pomlčkou a číslem variabilního symbolu platby,

 • písemně na adresu:


  ODBORNÉ KONFERENCE

  Oddělení Specializačního a Celoživotního vzdělávání

  1. lékařská fakulta

  Univerzita Karlova

  Kateřinská 1660/32

  121 08, Praha 2


 • Za datum zrušení registrace se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.

 • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace.Podívejte se na: